Koło Miłośników Dziejów Grudziądza Logo KMDG Herb Grudziądza

Witamy na stronie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza

Aktualności:

20 listopada 2013

Zmarł nagle nasz członek Piotr "Filip" Mrozinski, człowiek niezmiernie życzliwy, wielkiego serca, zaangażowany turysta i krajoznawca. Cześć Jego pamięci.

26 października 2013

Zmarł Mieczysław Preuss, jeden z najstarszych stażem człlonek KMDG. Żył 76 lat. Cześć Jego pamięci.

16 września 2013

W nr 13/2013 Tygodnika Lokalnego Grudziądzka.pl na s.6 opublikowano art. podpisany RSz, "O historii regionu raz jeszcze" o pierwszym, powakacyjnym spotkaniu KMDG, na którym gościem był grudziądzki pisarz Kazimierz Trybulski.

Czytaj więcej »

O nas:

Koło Miłośników Dziejów Grudziądza (KMDG) zostało założone 24 września 1986 r. Zebranie organizacyjne odbyło się w Klubie "Pinokio" Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, ul. Mikołaja z Ryńska 10. Wzięło w nim udział 20 osób. Dziś Koło liczy ponad 120 osób.

Zebrani wybrali spośród siebie Zarząd KMDG. Ustalono, że zebrania Koła będą się odbywać w środy, 2-3 razy w miesiącu, w sali wymienionego Klubu „Pinokio". Opracowany też został program działalności KMDG, którego głównym zadaniem będzie popularyzacja dziejów Grudziądza i regionu grudziądzkiego, przez organizowanie odczytów, spotkań informacyjno - dyskusyjnych, wieczorów autorskich, wieczorów wspomnień i sesji popularnonaukowych. Obecnie Koło działa w Klubie „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 13, a spotkania odbywają się w każdą środę.

Od 1 stycznia 1987 r. KMDG należy jako członek zbiorowy do Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury.

W dniu 11 listopada 1987 r. przy KMDG została utworzona Grupa Autorów i Prelegentów, składająca się z 15 osób. Dziś grupa ta liczy prawie 100 osób. Przy Kole działa również Rada Redakcyjna KMDG zajmująca się działalnością wydawniczą. Plonem tej działalności jest wciąż rozwijająca się Biblioteka KMDG oraz zbiór biuletynów wydawanych przy okazji każdej prelekcji.