Koło Miłośników Dziejów Grudziądza Logo KMDG Herb Grudziądza

Ostatnio wydane:

  1. Marek Szajerka - Prawo chełmińskie i jego zgodność z tezą o pierwotnej lokacji miasta Grudziądza po północnej stronie Kanału Trynka, w obrębie murów obronnych
  2. Marek Szajerka - Powojenny rok szkolny 1946/1947 w świetle "Kroniki klasowej Kl. VI A" Szkoły Powszechnej im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu
  3. Marek Szajerka - 800 lat zorganizowanego szkolnictwa na terenie obecnej Polski - Grudziądz jego kolebką

Przeglądaj biuletyny według studium wiedzy

  1. Życie i działalność ks. dr ppłk Władysława Łęgi (1889-1960)

Bądź według roczników