Koło Miłośników Dziejów Grudziądza Logo KMDG Herb Grudziądza

BIULETYN
KOŁA MIŁOŚNIKÓW DZIEJÓW GRUDZIĄDZA
KLUB „CENTRUM” SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Rok XV: 2017 Numer 13 (510)
Data odczytu: 22.03.2017 Data wydania: 22.03.2017

Michał Kosowicz, Kazimierz Sobótka 1060. spotkanie

Prezentacja ksiażki Przyroda powiatu grudziądzkiego zwierzęta wokół nas

Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk publikację, w której chcemy przybliżyć faunę naszego powiatu. Często nie zdajemy sobie sprawy, że na każdym kroku otaczają nas zwierzęta. Ukrywają się przed nami lub, z racji niewielkich rozmiarów, są trudno dostrzegalne. Niejednokrotnie ich obecność zdradzają odgłosy, tropy, ślady… Niniejsza publikacja zawiera zdjęcia i opisy niektórych bezkręgowców, płazów, gadów, ssaków i ryb, występujących na terenie po-wiatu grudziądzkiego. Część z nich prezentujemy na tle ich naturalnego środowiska, inne w sposób niedostępny dla wszystkich, w formie makrofotografii. Nie jest to zamknięty katalog zwierząt bytujących w naszym środowisku, ani także profesjonalny klucz do ich rozpoznawania. Liczymy, że nasza książka będzie stanowić zachętę do samodzielnego poznawania przedstawicieli fauny zamieszkującej naszą „małą ojczyznę”. Położenie powiatu grudziądzkiego na skrzyżowaniu dwóch dużych korytarzy ekologicznych – Doliny Wisły (północ – południe) oraz transeuropejskiego północnego (wschód – zachód) umożliwia napotkanie prawdziwych rarytasów przyrodniczych, szczególnie podczas sezonowych wędrówek zwierząt. Uważny czytelnik z pewnością zwróci uwagę na fakt, iż przy poszczególnych gatunkach nie zostały ujęte informacje na temat ich statusu ochronnego, wynikającego z przepisów prawnych. Wierzymy, że każdy przyrodnik zdaje sobie sprawę, że wszystkie elementy przyrody są ważne dla funkcjonowania ekosystemu Ziemi, bez względu na prawa ustanowione przez ludzi. Książkę opracował zespół redakcyjny: Mateusz Kosowicz, Michał Kosowicz, Zuzanna Pestka, Damian Semkiv, Kazimierz Sobótka; zdjęcia wykonali: Artur Czerwiński, Grzegorz Gust, Marek Kowalski, Małgorzata Kosowicz, Sylwia Kosowicz, Zuzanna Pestka, Rafał Rybarczyk, Damian Semkiv, Kazimierz Sobótka, Agnieszka Zawadzka, wiersze Janina Tarnawska. Wydawca Starostwo Powiatowe w Grudziądzu. Skład i druk Zakład Poligraficzny Neuman w Grudziądzu. Album liczy 118 nieliczbowanych stron, zawierających głównie kolorowe, przepiękne foto-grafie, przeplatane wierszami. ISBN 978-83-930288-5-6.

Redakcja: Tadeusz Rauchfleisz, Janusz Hinz, KMDG. Logo KMDG wykonał Grzegorz Rygielski.