Koło Miłośników Dziejów Grudziądza Logo KMDG Herb Grudziądza

BIULETYN
KOŁA MIŁOŚNIKÓW DZIEJÓW GRUDZIĄDZA
KLUB „CENTRUM” SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Rok XIV: 2016 Numer 18 (473)
Data odczytu: 18.05.2016 Data wydania: 18.05.2016

Waldemar Skiwski 1028. spotkanie

Czy aktywizm Wiktora Kulerskiego był głównym powodem spadku nakładu „Gazeta Grudziądzkiej” - próba odpowiedzi

Przepraszamy, wybrany biuletyn nie jest jeszcze dostępny.Redakcja: Tadeusz Rauchfleisz, Janusz Hinz, KMDG. Logo KMDG wykonał Grzegorz Rygielski.