Koło Miłośników Dziejów Grudziądza Logo KMDG Herb Grudziądza

BIULETYN
KOŁA MIŁOŚNIKÓW DZIEJÓW GRUDZIĄDZA
KLUB „CENTRUM” SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Rok XIV: 2016 Numer 32 (487)
Data odczytu: 19.10.2016 Data wydania: 19.10.2016

Tomasz Jacek Lis 1039. spotkanie

Wykorzystanie narracyjnych źródeł kościelnych do badań nad problematyką chłopską

Przepraszamy, wybrany biuletyn nie jest jeszcze dostępny.Redakcja: Tadeusz Rauchfleisz, Janusz Hinz, KMDG. Logo KMDG wykonał Grzegorz Rygielski.