Koło Miłośników Dziejów Grudziądza Logo KMDG Herb Grudziądza

BIULETYN
KOŁA MIŁOŚNIKÓW DZIEJÓW GRUDZIĄDZA
KLUB „CENTRUM” SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Rok X: 2012 Numer 35 (340)
Data odczytu: 19.12.2012 Data wydania: 19.12.2012

Tadeusz Rauchfleisz 900. spotkanie

Ali Sladek

Alojzy Mieczysław Sladek urodził się 8.8.1933 r. w Margoninie, powiat Chodzież. W czasie II wojny światowej stracił rodzinę. Szkołę średnią ogólnokształcącą ukończył w Przeworsku. Studiował w latach 1952-1958 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie i Gdańsku na wydziale rzeźby, w pracowni  profesora Alfreda Wiśniewskiego i uzyskał stopień zawodowy dyplomowanego artysty rzeźbiarza. W tym okresie studia obejmowały konserwację zabytków na terenie starego miasta w Gdańsku. Prace te były równocześnie sposobem na dorabianie sobie do stypendium. Po otrzymaniu dyplomu w 1958 r. pracował jako „wolny plastyk”.

         W 1959 – 1964 został zatrudniony w Mielcu w Zakładowym Domu Kultury, gdzie prowadził dział plastyczny. Założył tam od podstaw ognisko plastyczne. Równocześnie był „eksperymentalnym” powiatowym plastykiem. Pracował też w Teatrze  im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

W 1965 r. przeniósł się do Grudziądza.  Do 1983 r. pracował w Pomorskiej Odlewni i Emalierni w zakładowym biurze konstrukcyjnym jako specjalista plastyk. Równocześnie przez kilka lat pracował na 0.5 etatu w Pomorskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Warma”  W 1983 r. zwolnił się z POiE. Od 1883 do 1986 r. pracował u P. Brzezińskiego w prywatnej firmie „Wytwarzanie ceramiki szlachetnej”.

W 1991 r. miał własną pracownię ceramiczna, której działalność  zawiesił w kwietniu 1992 r. Miał wystawę w Klubie Międzynarodowej Książki i Prasy.

 

 Brał też udział w wystawie „Grudziądzkich Plastyków”  - projektował wnętrza, meble, małą architekturę itp.

         Od 1958 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków aż do jego rozwiązania w 1981 r., oraz członkiem „Sztuki Polskiej”.

         Od 1982 r. należy do Komisji Opieki nad Zabytkami Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Grudziądzu, w której bezskutecznie walczył o zachowanie zabytkowego Pałacyku Opatek.

Od roku 1984 należał również do Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie – Oddział w Grudziądzu. Przez dwie kadencje pełnił funkcję sekretarza a następnie objął przewodnictwo Towarzystwa. W ramach tych funkcji, a nawet poza nimi, walczył o zachowanie cennych zabytków w Grudziądzu, w licznych przypadkach usiłował zapobiec dewastacji zabytków. Usiłował zgodnie z zamiłowaniami wpłynąć na zrozumienie roli i ważności zabytków w mieście i okolicy, czemu dał wyraz w licznych artykułach na łamach grudziądzkiej prasy.  Na terenie TOnZ-u organizował  pokazy przeźroczy i mały instruktaż przy okazji wycieczek miłośników zabytków. Od 1996 r. pracował w Centrum Kultury Teatr na stanowisku instruktora plastyki, prowadził Galerię Klubu Akcent oraz czynnie włączał się w życie artystyczne Teatru.

Rzadko, ale bywał na spotkaniach Koła Miłośników Dziejów Grudziądza.

Ali Sladek zmarł 7.7.2002

 

O szerokim spektrum zainteresowań Alego Sladka świadczy wybór artykułów zamieszczanych w grudziądzkiej prasie.

 

 

 1. Secesja – styl z kobietą w tle. „Gazeta Grudziądzka” 10.3.1993 r. nr 10.
 2. Gdzie jest Brama Boczna Grudziądza? „Gazeta Grudziądzka” 7.10.1993 r. nr 17.
 3. Alarm dla nadwiślańskich spichrzy. „Gazeta Grudziądzka” 18.10.1993 r. nr 18.
 4. Miejskie mury niegdyś broniły, dziś nobilitują. „Gazeta Grudziądzka” 19.10.1993 r. nr 19.

 

 

 1. Zagadka Góry Zamkowej. „Gazeta Grudziądzka” 4.11.1993 r. nr 21
 2. Przerysowany herb  Wapenboek Gelrego. „Gazeta Grudziądzka” 4.11.1993 r. nr 21.
 3. Kamienica grudziądzka i kamienicznik. „Gazeta Grudziądzka” 9.12.1993 r. nr 26
 4. Zabytki i nasze towarzystwo „TONZ”. „Gazeta Grudziądzka” 3.3.1994 r. nr 9.
 5. Tadeusz Siwecki – jego pasją było ratowanie zabytków. „Gazeta Grudziądzka” 31.3.1994 r. nr 13.
 6. O życiu kulturalnym i niekulturalnym w Grudziądzu.Gazeta Grudziądzka” 14.4.1994 r. nr 15.
 7. „Eee, czy to warto?... czy to się opłaca?, eee... (Sławomir Mrożek – „Indyk”– cz. I).
 8. „Eeem czy to warto? czy to się opłaca?... – cz II
 9. Inteligencja grudziądzka, czyli potęga rozproszona. „Gazeta Grudziądzka” 3.4.1994 r. nr 5. 
 10. „Eee, czy to warto?... – cz. III. (Turystyka w Grudziądzu). „Gazeta Grudziądzka” 12.5.1994 r. nr 5.
 11. Wielkie coroczne czerwcowe obchody. „Gazeta Grudziądzka” 2.6.1994 r. nr 22.
 12. Grudziądz nieznany. „Gazeta Grudziądzka” 30.6.1994 r. nr 26.
 13. Miasto oczekuje na Godota? „Gazeta Grudziądzka” 7.7.1994 r. nr 27.
 14. Oryginałowie z lat pięćdziesiątych. „Gazeta Grudziądzka” 28.7.1994 r. nr 30.
 15. Teatr, czyli kompleks wielkiej niewiadomej. „Gazeta Grudziądzka” 4.8.1994 r. nr 31
 16. Ulica Rybacka. „Gazeta Grudziądzka” 22.9.1994 r. nr 38.
 17. „ Po nas choćby potop”. (Ruiny zamku grudziądzkiego). „Gazeta Grudziądzka” 21.10.1994 r. nr 42.
 18. Siedemset lat. (Kościół farny). „Gazeta Grudziądzka” 18.11.1994 r. nr 46.
 19. Wystawa malarska w klubie SM CENTRUM. „Gazeta Grudziądzka” 25.11.1994 r. nr 47.

 

 

 1. Jesienna lustracja Starówki. „Gazeta Grudziądzka” 13.12.1994 r. nr 51
 2. Zobaczmy eklektyczny Grudziądz „Gazeta Grudziądzka” 6.1.1995 r. nr 1.
 3. Grudziądz dawny – Grudziądz jutra? „Gazeta Grudziądzka” 17.2.1995 r. nr 7.
 4. Konie i jeźdźcy – nieco wspomnień i historii. „Gazeta Grudziądzka” 24.2.1995 r. nr 8
 5.  Tradycja – kultura i zabytki. „Gazeta Grudziądzka” 31.3.1995 r. nr 13.
 6.  Fantazja i kolor. Najmłodsi malarze w „Teatrze”. IKP 15-17.9.11995, nr 179.
 7.  Trzecia Polska. Grudziądzka wystawa rysunków Leszka Żebrowskiego. 24.2.1996
 8. Szczerbate zabytki. 26.3.1996.
 9. Alpejska leśniczówka w Parku Miejskim.
 10.  Bilet do własnego świata. Opinia. (Dzieci Grudziądza).
 11. Przy sztalugach (o braku kondycji u młodych adeptów plastyki)
 12. Klątwa czarnego grobowca. (...Był na cmentarzu grobowiec z polerowanego granitu szwedzkiego).
 13.  Metamorfozy świętego Mikołaja.
 14.  Opowieść o Wiśle pod Grudziądzem.
 15.  Złodzieje przeszłości.

Związek Artystów Plastyków na Pomorzu.Redakcja: Tadeusz Rauchfleisz, KMDG. Logo KMDG wykonał Grzegorz Rygielski.