Koło Miłośników Dziejów Grudziądza Logo KMDG Herb Grudziądza

BIULETYN
KOŁA MIŁOŚNIKÓW DZIEJÓW GRUDZIĄDZA
KLUB „CENTRUM” SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Rok XIV: 2016 Numer 35 (490)
Data odczytu: 16.11.2016 Data wydania: 16.11.2016

Marek Szajerka 1042. spotkanie

Nazwa Bramy Łasińskiej w dokumentach z XV - XVI w. : analiza tekstów źródłowych

Przepraszamy, wybrany biuletyn nie jest jeszcze dostępny.Redakcja: Tadeusz Rauchfleisz, Janusz Hinz, KMDG. Logo KMDG wykonał Grzegorz Rygielski.