Koło Miłośników Dziejów Grudziądza Logo KMDG Herb Grudziądza

BIULETYN
KOŁA MIŁOŚNIKÓW DZIEJÓW GRUDZIĄDZA
KLUB „CENTRUM” SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Rok V: 2007 Numer 36 (149)
Data odczytu: 28.11.2007 Data wydania: 28.11.2007

Michał Kosowicz

„Cicho potok gada...”

Powiat grudziądzki to rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy. Takie zdanie dominowało od lat pośród tak mieszkańców miasta i powiatu, jak również wśród gości odwiedzających nasze okolice. Zauważano jeszcze dość duże bogactwo zabytków kultury materialnej – liczne grodziska, ruiny warowni średniowiecznych czy zespoły dworsko-parkowe. Walory przyrodniczo-krajobrazowe uległy niejako marginalizacji, wręcz zatarciu. A przecież bogata rzeźba terenu, jaką pozostawiło po sobie ostatnie zlodowacenie, jest bardzo malownicza. A porozrzucane pośród wzgórz niewielkie jeziora (jest ich na terenie powiatu kilkadziesiąt!), połączone strumieniami, nie wszędzie pozamienianymi w rowy melioracyjne. Na brzegach strumieni skromnie stoją na straży coraz rzadziej spotykane wierzby głowiaste (komu dzisiaj potrzebne są miękkie sprężyste witki?...). Dostrzeganie piękna krajobrazu rolniczego to jedna sprawa, a zauważenie walorów dzikiej przyrody pośród tak przekształconych terenów, to osobny temat. Wielu mieszkańców Grudziądza nie zdaje sobie sprawy, że w pobliżu miasta znajdują się tereny o unikatowych wartościach przyrodniczych.

 

Nawet nie będąc przyrodnikiem nie sposób nie zachwycić się urokami wijącej się w głębokiej dolinie rzeki Osy (nie tylko na terenie rezerwatu przyrody „Dolina Osy”), nieco mniejszych Gardęgi i Maruszy, czy potężnych drzew w rezerwacie „Jamy”, czy w pełni naturalnymi zboczami „Łosiowych Gór”. Ale najpierw trzeba tam trafić…

            Starostwo Powiatowe w Grudziądzu od kilku lat prowadzi działania zmierzające do wypromowania właśnie tych związanych ze środowiskiem naturalnym walorów terenu powiatu. Służą temu zajęcia prowadzone z młodzieżą w szkłach i na zajęciach pozalekcyjnych, warsztaty ekologiczne a także konkursy. I właśnie podsumowywany na spotkaniu KMDG 28 listopada konkurs fotograficzny „Cicho potok gada…” miał za zadanie z jednej strony zainteresować jego uczestników otaczającym ich krajobrazem, a z drugiej strony pokazać innym piękno tego krajobrazu. Jako motyw wskazujący tematykę zdjęć wybrano poetycki tekst piosenki Andrzeja Starca „Bieszczady”. Istniało oczywiście „zagrożenie”, że większość prac konkursowych wykonana będzie właśnie w górach, jednak uczestnicy konkursu zrozumieli jego przesłanie – pokazali, że takie poetyckie przesłanie dotyczy także ich „małej ojczyzny”. Większość zdjęć wykonana została w okolicy Grudziądza, a krajobrazy na nich figurujące podziwiać możemy opuszczając swoje wygodne „cztery kółka” na chwilę, a czasami wystarczy tylko nieco wolniej jechać… Chociaż najwięcej zobaczyć można poruszając się pieszo bądź na rowerze!

            Konkurs rozgrywany był w 2 kategoriach wiekowych – do lat 18 i powyżej 18 lat. Łącznie wpłynęło 28 prac, z czego 21 w kategorii młodszej i tylko 7 w starszej. Najmłodsza uczestniczka miała 12 lat, najstarszy nieco więcej J.

 

Wyniki konkursu:

 

Kategoria do lat 18

  1. Jakub Stepnowski z Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu
  2. Dominika Pieniek z ZSO nr 2 w Grudziądzu
  3. Dominika Twardowska z ZSO nr 2 w Grudziądzu

 

Wyróżnienia: Paulina Kamińska z SP Węgrowo i Anna Sadowska z Gimnazjum w Grucie

 

W kategorii powyżej 18 lat przyznano tylko wyróżnienia, które otrzymali: Izabela Zakrzewska i Rafał Bociek za pojedyncze zdjęcia oraz Edmund Węsierski za zestaw 3 zdjęć.

 

Andrzej Starzec - Bieszczady

 

Tu w dolinach wstaje mgłą wilgotny dzień
Szczyty ogniem płoną, stoki kryje cień
Mokre rosą trawy wyparują dnia
Ciepła, które pierwszy słońca promień da.

Ref:
Cicho potok gada, gwarzy pośród skał
O tym deszczu, co z chmury trochę wody dał
Świerki zapatrzone w horyzontu kres
Głowy pragną wysoko, jak najwyżej wznieść

Tęczą kwiatów barwny połoniny łan
Słońcem wypełniony jagodowy dzban
Pachnie świeżym sianem pokos pysznych traw
Owiec dzwoneczkami cisza niebu gra

Serenadą świerszczy, kaskadami gwiazd
Noc w zadumie kroczy mroku ścieląc płaszcz
Wielkim wozem księżyc rusza na swój szlak

Pozłocistym sierpem gasi lampy dnia

A.S. 1979
 Redakcja: Tadeusz Rauchfleisz, KMDG. Logo KMDG wykonał Grzegorz Rygielski.