Koło Miłośników Dziejów Grudziądza Logo KMDG Herb Grudziądza

BIULETYN
KOŁA MIŁOŚNIKÓW DZIEJÓW GRUDZIĄDZA
KLUB „CENTRUM” SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Rok XIV: 2016 Numer 36 (491)
Data odczytu: 23.11.2016 Data wydania: 23.11.2016

Wiesław Błachnio 1043. spotkanie

Prezentacja albumu p.t.: Józef Błachnio (1912-1968). Z kart historii Grudziądza i regionu

Przepraszamy, wybrany biuletyn nie jest jeszcze dostępny.Redakcja: Tadeusz Rauchfleisz, Janusz Hinz, KMDG. Logo KMDG wykonał Grzegorz Rygielski.