Koło Miłośników Dziejów Grudziądza Logo KMDG Herb Grudziądza

BIULETYN
KOŁA MIŁOŚNIKÓW DZIEJÓW GRUDZIĄDZA
KLUB „CENTRUM” SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Rok V: 2007 Numer 37 (150)
Data odczytu: 07.11.2007 Data wydania: 28.11.2007

Stanisław Poręba

Igancy Mościcki (1867 – 1946). Aneks do nr 32 (145) z dnia 7.11.2007 r.

IGNACY MOŚCICKI (ur. 1 XII 1867, Mierzanów k. Ciechanowa - zm. 2 X 1946, Versoix k. Genewy, Szwajcaria), chemik, nauczyciel akademicki, działacz niepodległościowy, polityk. Prezydent RP - 2 kadencje: 1 VI 1926 i 8 V 1933. Inicjator budowy Fabryki Związków Azotowych w Mościcach. W Grudziądzu przebywał 3 razy:

I pobyt - 2 sierpnia 1927 r. Wydano: ALBUM PAMIĄTKOWE z okazji pobytu Pana Prezydenta Rzplitej Ignacego Mościckiego w Grudziądzu w dn. 2 sierpnia 1927 r., Grudziądz 1927, s, 24; Portret Prezydenta RP I. Mościckiego (Zakłady Graficzne i Wydawnicze W. Kulerskiego w Tuszewie k. Grudziądza).

 

II pobyt: 21 i 22 września 1929 r. Uroczystości z okazji 10-lecia 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Grudziądzu, wydano: 16. Dywizja. Jej powstanie, organizacja i udział w walkach. W 10-cio letnią rocznice istnienia 1919 - 1929, [Grudziądz.1929], s. 118, nlb. 1, mapy.

III pobyt: 15 października 1936 r. Uroczystości z okazji 15-lecia Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Przemianowano Rybny Rynek na Pl. I. Mościckiego oraz ul. Starą na ul. I. Mościckiego.

Po wybuchu II wojny światowej wyjechał do Rumunii, gdzie został internowany. Wtedy zrezygnował z prezydentury - 17 IX 1939 r. Na swoje miejsce mianował Prezydentem RP - Władysława RACZKIEWICZA (1885 – 1947), b. wojewodę pomorskiego.

-         Kto był kim w drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, t. I, ss. 15-16.

-         Krzyś J., Kalendarium Grudziądz 2000, (Grudziądz 1999) ss.. 109, 143, 156.

-         „ILUSTROWANY KURIER CODZIENNY” (Kraków), 1936, nr 289 z 17 X, s. 3.

 Redakcja: Tadeusz Rauchfleisz, KMDG. Logo KMDG wykonał Grzegorz Rygielski.