Koło Miłośników Dziejów Grudziądza Logo KMDG Herb Grudziądza

BIULETYN
KOŁA MIŁOŚNIKÓW DZIEJÓW GRUDZIĄDZA
KLUB „CENTRUM” SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Rok VII: 2009 Numer 37 (229)
Data odczytu: 16.12.2009 Data wydania: 16.12.2009

Tadeusz Rauchfleisz 789. spotkanie

Jak minął rok 2009.

Mija 23. rok działalności KMDG. Lista nazwisk stałych członków Koła zawiera 133 nazwiska, lecz liczba słuchaczy w ciągu 23 lat przekracza 1410.

Spotkania w 2009 r.

Data

Temat

Obecnych

7.1.2009

Kazimierz Sobótka, Prezentacja przewodnika "Doliną Osy przez powiat grudziądzki".

36

14.1.2009

Studium Wiedzy „Życie i działalność ks. dr ppłk Władysława Łęgi (1889-1960)”. Wykład II: Tadeusz Rauchfleisz, Ks. dr ppłk Władysław Łęga jako krajoznawca.

44

21.1.2009

Odczyt Stanisława Poręby, Jan Dantyszek (1485-1548) i jego związki z Grudziądzem.

30

28.1.2009

Odczyt Edwarda Wiśniewskiego, Powrót miasta Grudziądza do macierzy dnia 23 stycznia 1920 r.

36

4.2.2009

Spotkanie z Radą Redakcyjna i autorami "Kalendarza Grudziądzkiego 2009"

43

11.2.2009

Odczyt Piotra Sadowskiego, Grudziądzkie solanki

56

18.2.2009

Odczyt ks. Tomasza Jeziorskiego, Znaczenie poezji i prezentacja własnej twórczości.

72

25.2.2009

Studium Wiedzy „Życie i działalność ks. dr ppłk Władysława Łęgi (1889-1960)”. Wykład III: mgr Stanisław Poręba, „Ks. Cyryl Karczyński (1884-1940), zbieracz pieśni ludowych na Ziemi Chełmińskiej”.

28

4.3.2009

Odczyt Edwarda Wiśniewskiego, Wyzwolenie Grudziądza wg utworu Władysława Wągla "W twierdzy Courbiere`a"

39

11.3.2009

Odczyt Marka Szajerki, Średniowieczne figury terakotowe i inne wtórne detale architektoniczne wież kościoła św. Mikołaja.

37

18.3.2009

Studium Wiedzy „Życie i działalność ks. dr ppłk Władysława Łęgi (1889-1960)”. Wykład IV: mgr Stanisław Poręba, „Franciszek Szymański (1905-1945)-ilustrator prac ks. Wł. Łęgi".

28

25.3.2009

Odczyt Zbigniewa Zawadzkiego, Grudziądzkie zalepki - znaczki końcowe

22

1.4.2009

Odczyt Tadeusza Biernata, 20. Rocznica powstania Koła Związku Sybiraków w Grudziądzu

37

15.4.2009

Odczyt Marka Szajerki, Rekonstrukcja podstawy wieży Klimek z 1997 r.

37

22.4.2009

Odczyt Stanisława Poręby, Polonica w encyklopedii "Der kleine Brockhaus" z 1926 r.

36

29.4.2009

XVII Grudziądzki Sejmik Krajoznawczy PTTK - 80 lat Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Referaty: Jerzy Krzyś, Stanisław Poręba, Karola Skowrońska

48

6.5.2009

Odczyt Zbigniewa Zawadzkiego, Grudziądzkie czasopismo "Głos Pomorza" z 1946 r.

30

13.5.2009

Studium Wiedzy „Życie i działalność ks. dr ppłk Władysława Łęgi (1889-1960)”. Wykład V: mgr Zenona Jabłońska, Ks. dr Łęga jako literat, cz. 1.

38

20.5.2009

Wieczór literacki z francuskim pracownikiem naukowym UMK w Toruniu, poetą i pisarzem dr Frederic Meissonnier

43

27.5.2009

Studium Wiedzy „Życie i działalność ks. dr ppłk Władysława Łęgi (1889-1960)”. Wykład VI: mgr Zenona Jabłońska, Ks. dr Łęga jako literat, cz. 2.

33

17.6.2009

Studium Wiedzy „Życie i działalność ks. dr ppłk Władysława Łęgi (1889-1960)”. Wykład VII dr Jerzy Krzyś: ks. dr ppłk Władysław Łęga jako wojskowy"

39

24.6.2009

Odczyt Marka Szajerki, Terytorium Grudziądza w świetle przywilejów lokacyjnych.

32

2.9.2009

Odczyt Stanisława Poręby, Płk Zygmunt Bohusz-Szyszko (1893-1982)- ostatni dowódca 16.Pomorskiej Dywizji Piechoty w Grudziądzu.

34

9.9.2009

Odczyt Jana Golombka, 110 lat tramwaju elektrycznego w Grudziądzu.

38

16.9.2009

Studium Wiedzy „Życie i działalność ks. dr ppłk Władysława Łęgi (1889-1960)”. Wykład VIII mgr Ines Wąsowska, "Ks. dr ppłk Władysław Łęga jako etnograf"

42

23.9.2009

Odczyt Edwarda Wiśniewskiego, Działalność Izby Przemysłowo-Handlowej w Grudziądzu i jej rola w rozwoju portu i miasta Gdynia

36

30.9.2009

Odczyt Mariana Wnuka, Gen. Józef Haller

38

7.10.2009

Sesja popularnonaukowa, W 115-lecie "Gazety Grudziądzkiej".

43

14.10.2009

Odczyt Kosmy Kosmali, Struktura dochodów starostwa grudziądzkiego na przykładzie lustracji z 1565 i 1570 r., oraz inwentarza w roku 1603.

32

21.10.2009

Studium Wiedzy „Życie i działalność ks. dr ppłk Władysława Łęgi (1889-1960)”. Wykład IX: mgr Tomasz Simiński-Stanny. "dr ppłk Władysław Łęga jako kapłan"

37

28.10.2009

Odczyt Edwarda Wiśniewskiego, Gehenna ludności polskiej w Grudziądzu w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945.

36

4.11.2009

Odczyt Marka Szajerki, Fontanna na Rybnym Rynku jako zabytek małej architektury.

32

18.11.2009

Spotkanie z poetką Janiną Fiałkowską, autorką tomiku wierszy "Różę i kolce",

40

25.11.2009

Odczyt Jerzego Krzysia, Kres Centrum Wyszkolenia Kawalerii.

44

2.12.2009

Odczyt Stanisława Poręby, Wawrzyniec Borowczyk (1873-1967), właściciel Nowoczesnej Wypożyczalnia Książek "NOWITAS" w Grudziądzu.

41

9.12.2009

 

Odczyt Krystyny Borucińskiej, Schyłek życia i śmierć Fryderyka Chopina.

42

 

Największą ilość odczytów wygłosili: Stanisław Poręba, Edward Wiśniewski, Jerzy Krzyś, Zenona Jabłońska.

Biblioteka KMDG powiększyła się o 7 tomów i liczy 58 pozycji i jedna – w przygotowaniu.

Tom 51

Jan Bednarek, ks., Kartki z Ziemi Świętej, Grudziądz 2009, s. 27, nlb. 1, ilustr.

Tom 52

XVII Grudziądzki Sejmik Krajoznawczy PTTK, 29 kwietnia 2009. 80 lat Centrum Wyszkolenia Kawalerii,  Praca zbiorowa, s. 40, ilustr.

Tom 53

Janina Fiałkowska, Poezje wybrane, Grudziądz 2009, s. 40, ilustr.

Tom 54

Henryk Gąsiorowski, Oblężenie i zdobycie Grudziądza przez wojska rosyjskie w lutym i marcu 1945 r. Kartki z kalendarza, Grudziądz 2009. s. 36, ilustr.

Tom 55

Sesja popularnonaukowa w 115-lecie „Gazety Grudziądzkiej”, Praca zbiorowa, Grudziądz 2009, s. 48, il.

Tom 57

Janina Fiałkowska, Róże i kolce. Grudziądz 2009, s. 80, il.

Tom 58

Grudziądz i okolice: przewodnik, Grudziądz 2009, s. 28.

(L.B.S.)Redakcja: Tadeusz Rauchfleisz, KMDG. Logo KMDG wykonał Grzegorz Rygielski.