Koło Miłośników Dziejów Grudziądza Logo KMDG Herb Grudziądza

BIULETYN
KOŁA MIŁOŚNIKÓW DZIEJÓW GRUDZIĄDZA
KLUB „CENTRUM” SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Rok VIII: 2010 Numer 40 (269)
Data odczytu: 22.12.2010 Data wydania: 22.12.2010

Tadeusz Rauchfleisz 829. spotkanie

Podsumowanie roku 2010

Po wielu latach nie starczyło czasu na spotkanie poświęcone kolejnej rocznicy działalności Koła Miłośników Dziejów Grudziądza, którą tradycyjnie świeciliśmy pod koniec września. A ważna to rocznica bo minęły 24 lata. Przed nami ostatni rok przed ćwierćwieczem.

Pod koniec 2010 roku przybyło nam kilku nowych członków, ale i ubyło nam kilku, w tym troje z najstarszym stażem. Są to

92.- Zenona Jabłońska 31.3.2010                  

8. - Stanisław Poręba              22.10.2010                

34. - Maria Łożewska             3.12.2010                  

            Jest takie powiedzeniem, ze nie ma ludzi niezastąpionych, ale czy w kole znajdzie się drugi taki człowiek, który w ciągu 24 lat wygłosi 200 referatów, opracuje kilkanaście wydawnictw, napisze kilka artykułów do Kalendarza Grudziądzkiego. To Stanisław Poręba – jeden z pomysłodawców założenia KMDG i „Kalendarza Grudziądzkiego”.

Wygłaszały referaty także Zenona Jabłońska i Maria Łożewska.

 

Zenona Jabłońska. Miała nr kolejny 92. Po raz pierwszy była na spotkaniu w dniu 23.1.1995 r.

I od tego czasu była z nami na 410 spotkaniach. Będziemy Ją pamiętali – zawsze przychodziła na spotkania dużo wcześniej i z krzyżówką. Potem gromadziliśmy się przy Niej i pomagali rozwiązywać krzyżówkę.

Wygłaszała referaty. Mówiła dużo i nigdy nie zdążyła zakończyć tematu. Umawialiśmy się na kolejne spotkanie, by zakończyć temat. Często prosiła o zorganizowanie spotkania bez wygłaszania referatu: porozmawiamy, opowiemy sobie anegdoty, dowcipy. Niektóre z jej referatów miały taki charakter.

Jej referaty- było ich 26 głównie związane były z literaturą i „Gazetą Grudziądzką”.

Maria Łożewska, członek KMDG nr 34.. Była przewodniczącą Sekcji literackiej, poetką. Autorka wierszy i opowiadań dla dzieci. Napisała „Teatr dla dzieci”. („Grudziądzki Arkusz Literacki” Biblioteka KMDG tom 4, Grudziądz 1997); autorka piosenek (słowa), (Grudziądzki Arkusz Literacki 2), (Biblioteka KMDG tom 11, Grudziądz 1999). Wygłosiła 7 odczytów. Często prezentowała swoje wiersze w Radio Grudziądz.

Na liście członków KMDG znajduje się 159 nazwisk a lista zmarłych w ciągu 24 lat liczy 28 osób.

W ciągu roku spotkaliśmy się 40 razy.

Referaty w 2010 r. przygotowali:

 1. Irena Anuszek                                        - 1
 2. Stanisław Becker                                    - 1
 3. Ryszard Byner                                        - 1
 4. Cezary Kopik                                          - 1
 5. Michał Kosowicz                                   - 2
 6. Kazimierz Kozicki                                   - 1
 7. Jerzy Krzyś                                             - 3
 8. Wiesław Nosowski                                               - 1
 9. Wioletta Pacuszka                                 - 1
 10. Stanisław Poręba                                - 8
 11. Regina Potęga-Magdziarz                 -1
 12. Marek Prabucki                                   -1
 13. Tadeusz Rauchfleisz                          - 4
 14. Henryk Rybarczyk                              - 1
 15. Karola Skowrońska                            - 1
 16. Henryk Stopikowski                           -1
 17. Marek Szajerka                                    - 6
 18. Edmund Węsierski                             - 1
 19. Edward Wiśniewski                           - 4

20.

Najpilniejsi słuchacze w ciągu 24 lat:

 1. Poręba Stanisław                -703        20. Bierut Henryk -291
 2. Rauchfleisz Tadeusz          -652        21. Rygielski Grzegorz        -281
 3. Maholc Tadeusz                 -609        22. Jakubczak Leszek          -281
 4. Chmielewski Eugeniusz     -606        23 Ustaszewska Barbara    -277
 5. Sabiniarz Ryszard               -552        24. Sokołowski Jan              -276
 6. Bona Zygmunt                    -526        25 Fiałkowska Janina          -271
 7. Zawadzki Zbigniew            -514        26 Józefowicz Bronisław    -272
 8. Dorosz Auustyn                 -419        27. Miąsko Piotr                  -262
 9. Jabłońska Zenona              -410        28 Bonna Eugeniusz           -246
 10. Preuss Mieczysław             -392        29 Hinz Janusz                     -234
 11. Ambrosius Joachim            -372        30. Madejska Irena              -232
 12. Kapka Rajmund                   -372        31. Niezgoda Zygmunt       -232
 13. Wiśniewski Edward            -347        32. Biesiada Helena             -226
 14. Redlarski Stanisław            -344        33. Zakrzewska Arleta        -225
 15. Raba Zygmunt                    -337        34. Łożewska Maria            -216
 16. Tymińska Barbara               -336        35 Krzyś Jerzy                      -216
 17. Brzostowski Edwin             -308        36 Rodzińska Urszula         -212
 18. Giemza Jan                           -363        37. Banz Jan                         -211
 19.  Prabucki Marek                  -300        38 Autryb Kazimierz           -203

 

Wzbogaciła się także „Biblioteka KMDG”. W ciągu minionego roku wyszły drukiem następujące pozycje:

Tom 56, Stefan Mądrzejewski, Lotnictwo sportowe w Grudziądzu, Grudziądz 2010, s. 56, il.

Tom 59, Fricke Hans. Hans Stetin, Pamiętnik Hansa Fricke. Pamiętnik motorniczego przedwojennego mieszkańca Szczecina. Opracował i do druku podał Marcin Klassa. Grudziądz 2010, s. 136, il.

Tom 60 Jerzy Krzyś. Grudziądz – kawaleryjska stolica, Grudziądz 2010, s. 74, il.

Tom 61, Stanisław Redlarski, Kronika z przełomu tysiącleci. Grudziądz 2010, s. 96, il.

Tom 62, Wystawa jednego dzieła 2010 twórców grudziądzkich Klimaty. Grudziądz 2010, s. 24, il.

          Jesteśmy nadal – jako koło- członkiem Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury. W ostatnich wyborach zarządu GTK w dniu 18 listopada 2010 r. nasi członkowie znaleźli się w jego kierownictwie: Zbigniew Zawadzki został prezesem GTK, Janusz Hinz – zastępcą prezesa, Tadeusz Rauchfleisz – członkiem Zarządu. Honorowy Prezes GTK Karola Skowrońska również jest członkiem KMDG.

W zespole redakcyjnym „Kalendarza Grudziądzkiego” działają: Jerzy Krzyś, Tadeusz Rauchfleisz, Grzegorz Rygielski, Karola Skowrońska i Zbigniew Zawadzki.

W skład zespołu redakcyjnego Biblioteki KMDG wchodzą:

Janusz Hinz (przewodniczący), Jerzy Krzyś, Krystyna Nowak, Tadeusz Rauchfleisz, Zbigniew Zawadzki, Iwona Żurawska.

Kołem od września 2010 r kieruje zarząd w składzie:

przewodniczący – Tadeusz Rauchfleisz, zastępca przewodniczącego Zbigniew Zawadzki, skarbnik Urszula Rodzińska, sekretarz i opiekun dokumentacji Barbara Tymińska, opiekun wystaw Krystyna Nowak, opiekun ds. plastycznych Grzegorz Rygielski, redaktor wydawnictw Janusz Hinz, członkowie – Edward Wiśniewski i Iwona Żurawska.

I w imieniu tego składu zarządu KMDG – wszystkim członkom i sympatykom składam serdeczne życzenia spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego co dobre w nadchodzącym nowym roku. Redakcja: Tadeusz Rauchfleisz, KMDG. Logo KMDG wykonał Grzegorz Rygielski.