Koło Miłośników Dziejów Grudziądza Logo KMDG Herb Grudziądza

BIULETYN
KOŁA MIŁOŚNIKÓW DZIEJÓW GRUDZIĄDZA
KLUB „CENTRUM” SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Rok VII: 2009 Numer 5 (197)
Data odczytu: 04.02.2009 Data wydania: 04.02.2009

Tadeusz Rauchfleisz 757. spotkanie

Kalendarz Grudziądzki 2009.

Spis treści

1. Calendarium grudziądzkie                                        7

2. Skrócony kalendarz na 2010 r.                                 61

3. Ważniejsze Grudziądzkie rocznice w 2009 r.

(Stanisław Poręba)                                           63

4. Patroni ulic Grudziądza (Stanisław Poręba)            67

5. Zamek konwentualny w Rogoźnie  

(Ryszard Boguwolski)                                       73

6. W zaciszu starych drzew (Adam Stenzel)                  79

7. Wenecja grudziądzka (Jerzy Domasłowski)              85

8. Kościół polskokatolicki (Adam Stenzel)                     89

9. Aktorki i aktorzy teatru grudziądzkiego cz. II

(Stanisław Poręba)                                            95

10. Związek Harcerstwa Polskiego w Grudziądzu

1920-1939 (Stanisław Poręba)                        101

11. Historia jednej fotografii (Jerzy Krzyś)                 105

12. Czas wyczekiwania i niepokoju (Jerzy Krzyś)      109

13. Dzieje rodziny Kozaków (Zofia Sołtys)                 119

14. Ratują zdrowie i życie (Ryszard Byner)                 129

15. Kawaleryjski Jubileusz (Karola Skowrońska)        137

16. Rehabilitacja przez sport i twórczość

artystyczną (Ryszard Byner)                              145

 

17. Grudziądzka Wiosna Teatralna

(Anna Janosz Olszowy)                         155

18. Janusz St. Pasierb – człowiek renesansu

(Ryszard Byner)                                    163

19. Pamięci Bruna (Sławomir Milczewski)       169

20. Powracająca Duma

(Magdalena Jaworska-Nizioł)               175

21. Fiesta balonowa nad Grudziądzem

(Zbigniew Zawadzki)                            179

22. Srebrny Jubileusz OPEC GRUDZIĄDZ    185

23.  Z żałobnej karty                                         191

24. Grudziądz w najnowszych publikacjach

(Janusz Hinz)                                        209

25. Wiersze (Tomasz A. Jeziorski)                    219

26. Kalendarze ważniejszych imprez

 kulturalnych, turystycznych i

sportowych (Oprac Anna Granica.     221

27. Reklamy                                                    235

 

Patroni ulic Grudziądza

Noty biograficzne patronów grudziądzkich ulic zamieszone zostały w kolejnych rocznikach „Kalendarza Grudziądzkiego”, poczynając od 2001 roku. W bieżącym roczniku znajdują się biogramy patronów pochodzących w regionów wschodnich Polski.

Zamek Konwentualny w Rogóżnie

Autor – archeolog zajmuje się dziejami zamku krzyżackiego w Rogóźnie.

W zaciszu starych drzew

Ciekaw dwór o interesującej i bogatej przeszłości we wsi Uciąż w gminie Płużnica.

Wenecja grudziądzka

Nie istniejąca dzielnica wzdłuż końcowego odcinka kanały Trynka między ulicą Małogroblową i Klasztorną.

Kościół polskokatolicki

Kościół p. w. Imienia Jezus, przy ul. Pułaskiego.

Aktorki i aktorzy teatru grudziądzkiego (cz. II)

Kontynuacja publikowania nazwisk aktorek i aktorów, którzy w okresie międzywojennym występowali na scenach  grudziądzkich teatrów. Pierwsza część  tego wykazy została zamieszczona w „Kalendarzu Grudziądzkim 2008”.

Związek Harcerstwa Polskiego w Grudziądzu 1920-1939

W „Kalendarzu Grudziądzkim 2005” zamieszczony został wykaz drużyn harcerzy działających w Grudziądzu. W bieżącym roczniku zamieszczono wykaz drużyn harcerek z tego okresu.

Historia jednej fotografii

Fotografia przedstawia powitanie księży biskupów  Stanisława Okoniewskiego i Konstantego Dominika w dniu 17 maja 1939 r. w Grudziądzu.

Czas wyczekiwania i niepokoju.

Przełom sierpnia i września 1939 r. w Grudziądzu.

Dzieje rodziny Kozaków.

 Dzieje rodziny obejmują okres 1939 – 2005.

Ratują zdrowie i życie

Honorowe krwiodawstwo w Grudziądzu.

 

Kawaleryjski jubileusz

XX Jubileuszowy Zjazd Kawalerzystów II RP w dniach 22-24 sierpnia 2008 r.

Rehabilitacja przez sport i twórczość artystyczną

15- lecie istnienia Centrum Rehabilitacji  im. ks. biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu.

Grudziądzka Wiosna Teatralna

Grudziądzka Wiosna Teatralna funkcjonuje od 2004 r.

Janusz St. Pasierb – człowiek renesansu

Ksiądz, historyk sztuki, poeta, profesor. Jest patronem grudziądzkiej nagrody, ustanowionej przez Radę Miejską.

Pamięci Bruna

W 2009 r. przypada 30-ta rocznica śmierci grudziądzkiego poety, literata i rysownika Ryszarda Milczewskiego-Bruna.

Powracająca duma

 „Ułan i Dziewczyna” jest rzeźbą oddającą cześć wszystkim kawalerzystom, zdobi ul. Spichrzową od sierpnia 2008 r.

Fiesta balonowa nas Grudziądzem.

Od kilku już lat, w okresie Świąt Wielkanocnych Grudziądzanie podziwiają szybujące nad miastem balony.

Srebrny jubileusz OPEC Grudziądz.

35 lat miejskiego systemu ciepłowniczego i 25 lat istnienia OPEC jako samodzielnego przedsiębiorstwa.

Wiersze

Ks. Tomasz Andrzej Jeziorski, wikariusz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu, na osiedlu Strzemięcin.

Z żałobnej karty:

  • Eugeniusz Chmielewski
  • Tadeusz Gust
  • Bożena Glamowska
  • Bożena i Ferdynanda Malickie
  • Marian Perliński
  • Władysław Wierzbicki


Redakcja: Tadeusz Rauchfleisz, KMDG. Logo KMDG wykonał Grzegorz Rygielski.