Koło Miłośników Dziejów Grudziądza Logo KMDG Herb Grudziądza

BIULETYN
KOŁA MIŁOŚNIKÓW DZIEJÓW GRUDZIĄDZA
KLUB „CENTRUM” SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Rok VIII: 2010 Numer 5 (234)
Data odczytu: 03.02.2010 Data wydania: 03.02.2010

Stanisław Poręba 794. spotkanie

Grudziądzkie lata gen. Bolesława Stachonia (1897 -1941).

Kronika życia i działalności gen Bolesława Stachonia

 1. Bolesław Feliks Stachoń, ur. 18 V 1897, Wola Wadowska (pow. Mielec).
 2.  oficer sł. st. lotn. WP, pilot, gen. bryg., sportowiec, rekordzista światowy, popularyzator sportu szybowcowego, tłumacz.
 3. Kryptonim BOS (1936)
 4. 1914 - 1918 - żołnierz piechoty armii austriackiej.
 5. 1917 - absolwent szkoły oficerskiej.
 6. listopad 1918 - wstąpił do WP.
 7. 1918 - 1919 - dowódca kompanii baonu Ziemi Ropczyckiej, później 37 pp (kpt. piech. 1 VI 1919).
 8. 1919 - 1921 - urlop na ukończenie studiów wyższych.
 9. 1921 – 1922 - Szkoła Pilotów w Bydgoszczy (absolwent), Wyższa Szkoła Pilotażu w Grudziądzu (absolwent).
 10. 1922 - przeniesienie do lotnictwa.
 11. 1922 - 1923 – 2. Pułk Lotniczy (d-ca eskadry).
 12. 1923 - 1925 - Centralne Zakłady Lotnicze, Warszawa.
 13. 1925 - 1926 - Polska Misja Zakupów, Paryż.
 14. 1926 - Ustanowienie rekordu świata we wnoszeniu się [samolot „SPAD 61", silnik Hispano – Setza - 6 000 m] - 14 min. 38 sek.
 15. 1926 - 1927 – 6. Pułk Lotniczy (mjr z 1 I 1927).
 16. 1928 - 1929 - Centralna Szkoła Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy, szef pilotażu.
 17. 1929 - 1932 - Lotnicza Szkoła Strzelania i Bombardowania w Grudziądzu, komendant.
 18. 1932 - 1936 - Misja Lotnicza w Moskwie, szef (ppłk z 1 I 1934).
 19. 15 X 1934 - Koło Szybowcowe przy LOPP w Grudziądzu, inicjator założenia, szef wyszkolenia.
 20. 1936 - 1939 – 4. Pułk Lotniczy w Toruniu, d-ca (płk z 19 III 1939).
 21. IX 1939 - Lotnictwo Armii „Pomorze" w Toruniu, d-ca.
 22. X 1939 - Polska Misja Lotnicza w Bukareszcie (Rumunia), kierownik.
 23. 1939 - 1940 - wyjazd do Francji i Anglii.
 24. 1940 – Centrum Lotnictwa, Anglia, komendant.
 25. 1940 - 1941 - Baza RAF-u Brancote, polski komendant.
 26. 4 VII 1941 – Zginął jako pilot w locie powrotnym z nad Niemiec (Grób: Cmentarz Exlermont Odoorn Prenthe, Holandia.
 27. 1 I 1964 - Awansowany pośmiertnie przez Rząd RP na Wychodźstwie do stopnia gen. brygady.
 28. 1989 – Jego imieniem nazwano ulicę na grudziądzkim osiedlu „Lotnisko”.

 

 

PRACE TŁUMACZONE:

 

 • Locarne, Akrobacja powietrzna. Streścił BOS, Warszawa 1933.
 • Erich Bochem, Praktyczny podręcznik pilota szybowcowego. Przełożył z niemieckiego Bolesław Stachoń, Warszawa 1933, s. nlb. 4, 159, ilustr. („Biblioteczka Sportowa" nr 28). Wyd. Gł. Księgarnia Wojskowa.

 

LITERATURA:

 

 • Bar A., Słownik pseudonimów i kryptonimów..., Kraków [1936], t. I, s. 67, t.II, s. 106.
 • Bartel R., Chojnacki J., Królikiewicz T., Kurowski A., Z historii polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1939, Warszawa 1978, s. 175-176, 591, 597.
 • Cyprian T., Komisja stwierdziła, Warszawa 1960, s. 73-76.
 • Kędzierski J., Z kabiny obserwatora, Warszawa 1975, s. 52, 113.
 • Kryska - Karski T., Żurakowski S., Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991, s. 170 (fot.).
 • Kurowski A., Bijcie się z nami Messerschmitty, Warszawa 1968, s. 33.
 • Mechliński R., Pamięci grudziądzkiego lotnika, który zginął nad Bremą, „Ilustrowany Kurier Polski” [Wyd. A-C], 1983. nr 71, s. 6.
 • Meissner J., Wiatr w podeszwach, Warszawa 1971, s. 152.
 • Sławiński K. Bitwa o Pomorze, [Warszawa 1974], s. 35, 39, 63, 154.
 • Sławiński K., W pomorskiej gardzieli, [Warszawa
 • 1976], s. 11, 19, 29, 30, 45, 50-52, 60, 67, 75, 117.
 • Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1971, t. 13, s. 441.
 • Wyszkowski M., Pod obcym niebem, Warszawa 1970, s. 33.
 • Urbanowicz W., Początek jutra, Kraków 1966, s. 111-112, 182.

 

 

 

WZMIANKI W GAZETACH I CZASOPISMACH:

 

-„IDEA LEGIONÓW” [Grudziądz], 1926, nr 1, s. 10.

-„ILUSTROWANY KURIER POLSKI” [Wyd. A-C], [Grudziądz], 1982, nr 77, s 6.

-„LITERY" [Gdańsk], 1970, nr 49, s.10-11.

- „POMORZE" [Bydgoszcz], 1971, nr 3, s. 7.

-Warszawa], 1970, nr 49, s. 14.

 Redakcja: Tadeusz Rauchfleisz, KMDG. Logo KMDG wykonał Grzegorz Rygielski.