Koło Miłośników Dziejów Grudziądza Logo KMDG Herb Grudziądza

Lista biuletynów z 2015 roku

Numer Autor Data wydania Temat
41 (455) Michał Kosowicz, Kazimierz Sobótka 17 grudnia Ochrona przyrody w powiecie grudziądzkim
40 (454) Marek Szajerka 16 grudnia Kościół św. Jerzego na Rybakach - o zaginionej tożsamości Grudziądza
39 (453) ks. dr Czesław Poloczek 15 grudnia Ksiądz Franciszek Opieczonek MIC - oddany duszpasterz i budowniczy kościoła
37 (451) Tomasz Lis 02 grudnia Trudne powroty - II RP oczami młodzieży emigracyjnej
36 (450) Marek Szajerka 25 listopada Zamek Wysoki w Grudziądzu
35 (449) Ks. kan. Jan Bednarek 18 listopada Samo życie
34 (448) Marek Szajerka 04 listopada Recenzja artykułu D. Schoenwalda pt.: Sfałszowny przywilej Zygmunta Starego dla parafii grudziądzkiej z 1524 r.
33 (447) Edward Wiśniewski 28 października Westerplatte 1939
32 (446) Janusz Hinz 21 października Gernot Jacob (1927-2004) i jego pamiętnik „Der Weg nach irgendwo…“ (Droga dokądś…)
31 (445) Julia Nehring 14 października Aparatura Rentgena w latach 1952-1990 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu
30 (444) Janusz Hinz, Tadeusz Rauchfleisz 07 października Wspomnienie o zapomnianej działalności wydawniczej KMDG z lat 1991-1993
29 (443) Jadwiga Drozdowska 30 września Jerzy Feldman (1927-2004). Artysta malarz, muzealnik, konserwator
28 (442) Marek Szajerka 23 września Budziki mechaniczne, jako przedmiot kolekcjonerstwa
27 (441) Marcin Maryniak 16 września Organizacje i ugrupowania podziemia niepodległościowego działające na terenie Grudziądza w latach 1945-1956
26 (440) Dawid Schoenwald 09 września Sfałszowany przywilej Zygmunta Starego dla parafii grudziądzkiej z 1524 roku
25 (439) Marcin Maryniak 02 września Komenda Obrońców Polski (KOP) - zarys działalności w okręgu pomorskim 1939-1940
24 (438) Marek Szajerka 24 czerwca Grudziądzkie mosty średniowieczne
23 (437) Piotr Czapliński 17 czerwca Twórczość poetycka
22 (436) Anna Kwiatkowska-Dreyer 03 czerwca Obraz Niemiec na łamach „Gazety Grudziądzkiej” od jej powstania do traktatu wersalskiego (1894-1919)
21 (435) Marek Szajerka 10 czerwca Oszkarpowanie wewnętrzne ścian kościoła pojezuickiego w Grudziądzu - unikalne rozwiązanie architektoniczne ze średniowiecza na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
19 (433) Zbigniew Otremba 13 maja Józef Piłsudski
18 (432) Tomasz Lis 06 maja Zarys historii Polonii w Bośni i Hercegowinie przełomu XIX i XX wieku
17 (431) Bolesław Gurski 29 kwietnia Wspomnienia z Grudziądza z lat 1924-1943
16 (430) Mateusz Zmudziński 15 kwietnia Archiwa państwowe z perspektywy nowego użytkownika
15 (429) Małgorzata Kurzyńska 08 kwietnia Węgrowo stan 11. Cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na ziemi chełmińskiej
14 (428) Marek Szajerka 22 kwietnia Browarnictwo i gorzelnictwo w Grudziądzu w średniowieczu i czasach nowożytnych, w świetle dzieła X. Froelicha z 1868 roku
13 (427) Maciej Wiśniewski 18 marca Stacja kolejowa w Grudziądzu - refleksje historyczne
12 (426) Mirosław Pietkiewicz 11 marca Najwięksi przedsiębiorcy dawnego Grudziądza. August Ventzki (1856-1922)
11 (425) Maciej Kikulski 04 marca „Gazeta Grudziądzka” wobec stosunków polsko-niemieckich (IX 1938 - IX 1939). Kryzys czechosłowacki
10 (424) Marek Prabucki 25 lutego Działalność grudziądzkiego oddziału PTK
9 (423) Marek Szajerka 18 lutego Kompleks szpitalny Św. Ducha w Grudziądzu z XIII w.
8 (422) Paweł Grochowski 02 lutego Zabytki pod opieką społeczników
7 (421) Anna Wajler 30 stycznia Rocznik Grudziądzki t. XXII
6 (420) Henryk Kamiński 11 lutego Teatralna rocznica w Grudziądzu
5 (419) Marcin Maryniak 04 lutego Propaganda katolicka w dobie polskiej kontrreformacji
4 (418) Andrzej Sobolewski 28 stycznia Zarys historii przemysłu w Grudziądzu
3 (417) Maciej Kikulski 21 stycznia Fenomen wydawniczy „Gazety Grudziądzkiej”
2 (416) Marek Szajerka 14 stycznia Nowa ekspozycja ruin Zamku Wysokiego w Grudziądzu
1 (415) Ryszard Byner 07 stycznia Kalendarz Grudziądzki 2015

Pozostałe roczniki