Koło Miłośników Dziejów Grudziądza Logo KMDG Herb Grudziądza

„Życie i działalność ks. dr ppłk Władysława Łęgi (1889-1960)”

Numer Autor Data wydania Temat
30 (222) Tomasz Simiński – Stanny 21.10.2009 Dr Władysław Łęga jako kapłan
24 (216) Ines Wąsowska 16.09.2009 Ks. dr Władysław Łęga jak etnograf
20 (212) Jerzy Krzyś 17.06.2009 Ks. dr ppłk Wł. Łęga jako wojskowy
19 (211) Zenona Jabłońska 17.06.2009 Ks. dr Władysław Łęga jako literat, cz. II
17 (209) Zenona Jabłońska 27.05.2009 Ks. dr Władysław Łęga jako literat, cz. I
11 (203) Stanisław Poręba 18.03.2009 Franciszek Szymański (1905-1945) – ilustrator prac ks. Wł. Łęgi
8 (200) Stanisław Poręba 25.02.2009 Ks. Cyryl Karczyński (1884-1940) – zbieracz pieśni ludowych na Ziemi Chełmińskiej
2 (194) Tadeusz Rauchfleisz 14.01.2009 Ks. dr ppłk. Władysław Łęga – jako krajoznawca

Pozostałe tematyki

  1. Życie i działalność ks. dr ppłk Władysława Łęgi (1889-1960)