Koło Miłośników Dziejów Grudziądza Logo KMDG Herb Grudziądza

Biblioteczka 100-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu. Studium Wiedzy o spółdzielczości mieszkaniowej w Grudziądzu. Wydano na płycie CD-ROM

Numer Autor Tytuł Liczba stron
1 Eugeniusz Chmielewski Początki spółdzielczości mieszkaniowej w Grudziądzu (1903-1939) 0
2 Tadeusz Rauchfleisz Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 1945 – 1959. 0
3 Roman Wardziński Spółdzielnia Mieszkaniowa w latach intensywnego inwestowania (1960 - 1990). 0
4 Zdzisław Stapel 10 lat Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej. 0
5 Celina Dyks Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej po 1990 roku 0
6 Tadeusz Rauchfleisz Działalność społeczno - wychowawcza w Spółdzielni Mieszkaniowej. Roman Wardziński Budowa Ogólnopolsk 0
7 Stanisław Poręba Zasłużeni działacze Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu. 0
8 -?- Prezentacja osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej: Osiedle Śródmieście - Aleksander Laskowski, Osiedle Kopernik - Jolanta Szewczyk. Osiedle Strzemięcin - Andrzej Sankiewicz, Osiedle Rządz i Mniszek - Andrzej Burkiewicz, Osiedle Lotnisko - Eugeniusz Piasecki. 0
9 Eugeniusz Grynda Przyszłość Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu 0

Biblioteczka 110-lecia „Gazety Grudziądzkiej”. (1894-2004)

Numer Autor Tytuł Liczba stron
1 Stanisław Poręba Ignacy Żniński (1869-1931). Zarys życia i działalności 12
2 Do druku podali: Stanisław Poręba i Tadeusz Rauchfleisz Program Katolicko-Polskiej Partii Ludowej w Grudziądzu (z 31 grudnia 1912 r). 16
3 Władysław Berkan Wspomnienia o Wiktorze Kulerskim 20
4 Stanisław Poręba „Gazeta Grudziądzka” i jej dodatki (1894-1939). Słowniczek 12
5 Wiktor Kulerski Z moich wspomnień przed 50-ciu laty, Grudziądz 12
6 Zenona Jabłońska „Gazeta Grudziądzka” a walka o język polski w zaborze pruskim 12
7 Zenona Jabłońska Literatura piękna w „Gościu Świątecznym” dodatku do „Gazety Grudziądzkiej” (1903-1918) 8
8 Eugeniusz Chmielewski Zakłady Graficzne i Wydawnicze Wiktora Kulerskiego 8
9 Wiktor Kulerski Z moich wspomnień. Dlaczego założyłem „Gazetę Grudziądzką”, jakie były jej cele? 20
10 Stanisław Poręba „Gazeta Grudziądzka” (1894-1939). Calendarium 72
11 Stanisław Poręba W kręgu „Gazety Grudziądzkiej” (1894-1939). Artykuły, szkice, notatki 28
12 -?- Miasto Grudziądz. Druk reklamowo-informacyjny z 1929 r. 16
Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi biuletynami oraz książkami.