Koło Miłośników Dziejów Grudziądza Logo KMDG Herb Grudziądza

Biblioteka KMDG

Numer Autor Tytuł Rok ISBN Liczba stron
1 Praca zbiorowa W 100 – lecie „Gazety Grudziądzkiej” (1894 – 1994). 1994 30
2 Praca zbiorowa W 75 – lecie powrotu Grudziądza w granice Macierzy 23 I 1929– 23 I 1995). 1995 44
3 Praca zbiorowa 10 lat działalności Koła Miłośników Dziejów Grudziądza (1986 – 1996). Księga pamiątkowa 1996 52
4 Praca zbiorowa Grudziądzki Arkusz Literacki (1) 1997 12
5 Praca zbiorowa 110 lat Towarzystwa Przemysłowców Polskich w Grudziądzu (1888 – 1998). 1998 32
6 Henryk Stopikowski Wielkie fascynacje małą grafiką. 50 wystaw w „Małej Galerii Ekslibrisu” przy Klubie „Centrum” S. M. 1998 54
7 Praca zbiorowa Studium Wiedzy o Zabytkach Grudziądza i Regionu Grudziądzkiego. Streszczenie wykładów I – VI. Zeszyt 1 1998 28
8 Edwin Brzostowski, Stanisław Poręba Sesje Popularnonaukowe I – XV, 1987 –1998 1998 8
9 Praca zbiorowa W 80-lecie polskich rad ludowych w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim (1918-1920). Streszczenia referatów z XV Sesji Popularnonaukowej – 2 XII 1999 1999 28
10 Praca zbiorowa PRO MEMORIA. Śp. Edwin Brzostowski (1924-1997). W 1-rocznicę śmierci (1997-1998), cz. I 1999 8
11 Praca zbiorowa Grudziądzki Arkusz Literacki (2) 1999 16
12 Stanisław Poręba Dzieje grudziądzkich kalendarzy 1890-1999 1999 20
13 Tadeusz Rauchfleisz 10 lat Klubu „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu (1989-1999). Księga Pamiątkowa (w opracowaniu) 0 0
14 Praca zbiorowa W 60-lecie wybuchu II wojny światowej (1 IX 1939-1.IX 1999) 1999 45
15 Praca zbiorowa Studium Wiedzy o Zabytkach Grudziądza i Regionu Grudziądzkiego. Streszczenie wykładów VII – XV. Zeszyt 2 2000 40
16 Stanisław Poręba Ludzie dawnego Grudziądza. Bibliografia artykułów opublikowanych w „Ilustrowanym Kurierze Polskim”, „Tygodniku Grudziądzkim” i „Gazecie Grudziądzkiej” 1982-1995 2000 12
17 A. Bergmann Grudziądzka dywizja w kampanii wrześniowej 2000 20
18 Tadeusz Rauchfleisz Tablice pamiątkowe w Grudziądzu 1771 – 2000 (w przygotowaniu) 0 0
19 Ks. dr Czesław Poloczek W kręgu św. Edyty Stein. Siostra Lisamaria Meyrowsky z Grudziądza (1904-1942) 2001 12
20 Praca zbiorowa 15 lat działalności Koła Miłośników Dziejów Grudziądza (1986 – 2001). Księga Pamiątkowa II 2001 52
21 Praca zbiorowa Koło Miejskie PZF w Grudziądzu. 65-lecie I-szej Grudziądzkiej Wystawy Filatelistycznej 1935-2000 i 50-lecie Polskiego Związku Filatelistów 1950-2000 2001 18
22 Praca zbiorowa Grudziądzki Arkusz Literacki 2001 14
23 Stanisław Poręba Zarys dziejów Wydawnictwa Dzieł Katolickich Georga Jalkowskiego w Grudziądzu. 1881-1920 2002 28
24 Leon Kaszewski Pożar Teatru Miejskiego w Grudziądzu w 1923 roku 2003 8
25 Grzegorz Rygielski Pomorska Szkoła Sztuk Pięknych w Grudziądzu 2004 12
26 Eugeniusz Chmielewski Zakłady fotograficzne w Grudziądzu w XIX i XX wieku 2004 16
27 Stanisław Poręba Z dziejów Pomorskiej Agencji Prasowej w Grudziądzu (1924-1939) 2005 20
28 Wiktoria Czarkowska Mój „Inny świat”, Wspomnienia z Kazachstanu z lat 1939-1945 2005 83 –921808-0-1 64
29 Rafał Dorau Zarys monograficzny Koła Miłośników Dziejów Grudziądza w latach 1986-2001 2005 83- 921808-1-X 96
30 Iwona Kałędkowska-Szajerka, Marek Szajerka Samokształcenie ludzi trzeciego wieku na przykładzie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza 2005 83-921808-2-8 96
31 Praca zbiorowa Mała galeria ekslibrisu w Klubie „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej 2005 83-921808-3-6 28
32 Janusz Hinz, Stanisław Poręba Bibliografia wydawnictw zwartych opublikowanych w „Gazecie Grudziądzkiej” Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. 2006 83-921808-4-4 132
33 Zdzisław Kościański 18 Pułk Ułanów Pomorskich w wojnie obronnej 1939 r. 2006 83-921808-5-2 36
34 Krzysztof Czerepowicki Centralny Ośrodek Szkolenia Młodszych Specjalistów Logistyki w Grudziądzu 1995-2002 2006 83-921808-6-0 40
35 Stanisław Poręba Grudziądz i powiat grudziądzki: stosunki ludnościowe 1871-1914 2006 83-921808-7-9 39
36 Wiesława Bielawa „Strażnica Bałtycka” – rys monograficzny 2006 83-921808-8-7 116
37 Stanisław Poręba Oskarżeni w procesie filomatów w Toruniu (9-12 września 1901 r.) Słownik biograficzny. 2006 978-83-924342-0-7 96
38 Praca zbiorowa 20 lat działalności Koła Miłośników Dziejów Grudziądza (24 IX 2001 – 24 IX 2006). Księga Pamiątkowa III 2006 978-83-924342-2-1 80
39 Janusz Hinz „Tygodnik Grudziądzki”: bibliografia zawartości 2006 978-83-924342-1-4 36
40 Krzysztof Czerepowicki Odznaki krajoznawcze i turystyczno-krajoznawcze regionu grudziądzkiego 2006 978-83-924342-3-8 44
41 Praca zbiorowa W 100-rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 2006 978-83-924342-4-5 40
42 Jerzy Krzyś Walki i groby. Szlak pamięci września 1939 roku w gminie Gruta 2007 978-83-924342-5-2 71
43 Zbigniew Kłaczyński Grudziądzki ruch filatelistyczny w latach 1921-1953 – 2006 2006 978-83-924342-6-9 24
44 Henryk Kamiński Polskie ostatki czyli Kubuś w fabryce gumek (zbiór opowiadań z humorem i nie tylko). 2007 978-83-924342-8-3 185
45 Lubomiła Korzeniewska Stanisław Redlarski – niezwykła historia zwykłego człowieka. Niepokorni XX wieku. 2008 978-83-924342-9-0 104
46 Marcin Klassa Grudziądzkie tramwaje. (stan na dzień 22 kwietnia 2007 roku) 2007 978-83-925735-0-0 93
47 Karola Skowrońska Kawaleryjski Grudziądz 2008 978-83-925735-3-1 28
49 Janusz Hinz Bibliografia Grudziądzka: wydawnictwa zwarte od 1945 roku do stycznia 2005 roku 2008 978-83-925735-2-4 590
50 Praca zbiorowa Pro memoria: Śp. Edwin Brzostowski (1924-1997): w 10-tą rocznicę śmierci (1997-2007) 2008 978-83-925735-4-8 24
51 Ks. Jan Bednarek Kartki z Ziemi Świętej 2009 978-83-925735-5-5 26
52 Praca zbiorowa 80 lat Centrum Wyszkolenia Kawalerii, XVII Grudziądzki Sejmik Krajoznawczy PTTK 2009 978-83-925735-6-2 40
53 Janina Fijałkowska Poezje wybrane 2009 978-83-925735-7-9 40
54 Henryk Gąsiorowski Oblężenie i zdobycie Grudziądza przez wojska rosyjskie w lutym i marcu 1945 r. Kartki z kalendarza 2009 978-83-925735-8-6 36
55 Praca zbiorowa Sesja popularnonaukowa w 115-lecie „Gazety Grudziądzkiej” 2009 978-83-925735-9-3 48
56 Stefan Mądrzejewski Lotnictwo sportowe w Grudziądzu. 2010 978-83-62052-00-4 56
57 Janina Fijałkowska Róże i kolce. 2009 978-83-62052-01-1 80
58 Praca zbiorowa Grudziądz i okolice, przewodnik 2009 978-83-62052-02-8 28
60 Jerzy Krzyś Grudziądz – kawaleryjska stolica 2010 978-83-62052-05-9 74
61 Stanisław Redlarski Kronika z przełomu tysiącleci. 2010 978-83-62052-06-6 96
62 Praca zbiorowa Wystawa jednego dzieła 2010 twórców grudziądzkich. Klimaty 2010 978-83-62052-07-3 24
63 Janusz Hinz Bibliografia grudziądzka, wydawnictwa zwarte 2005-2010 w raz z uzupełnieniem z lat 1945-2004 2011 978-83-62052-08-0 264
64 Tadeusz Rauchfleisz, Janusz Hinz 25 lat działalności Koła Miłośników Dziejów Grudziądza (24 IX 1986-31 V 2011), IV księga pamiątkowa. 2011 978-83-62052-09-7 108
65 Jerzy Krzyś Służba zdrowia wojsk polskich w latach 1806-1807. 2011 978-83-62052-10-3 140
66 Maria Skiwska Mennonici na terenie Basenu Grudziądzkiego w XVI – XVIII wieku. 2012 978-83-62052-11-0 104
67 Janina Fijałkowska W zamyśleniu. Poezje 2012 978-83-62052-12-7 44
68 Katarzyna Rutkowska Działalność wydawnicza Koła Miłośników Dziejów Grudziądza w latach 1986-2011 2013 978-83-62052-13-4 52
69 Jerzy Krzyś Materiały źródłowe do działalności powstańców z Barcina w 1919 roku. 2013 978-83-62052-14-1 108
70 Praca zbiorowa Triennale jednego dzieła. Grudziądz 2013 2013 978-83-62052-15-8 44
71 Marta Stasińska Wiersze Jerozolimskie 2014 978-83-62052-16-5 45
72 Marta Stasińska Przez cały rok... 2014 978-83-62052-17-2 116
73 Janusz Hinz Grudziądzki Pitawal, czyli zbrodnia i kara sprzed lat 2014 978-83-62052-18-9 34
74 Janusz Hinz Bibliografia grudziądzka : wydawnictwa zwarte 2011-2015 2016 978-83-62052-19-6 264
75 Praca zbiorowa Triennale Jednego Dzieła 2016 2016 978-83-6205-20-2 32
76 Praca zbiorowa 30 lat działalności Koła Miłośników Dziejów Grudziądza : V księga pamiątkowa 2016 978-83-62052-21-9 96
77 Halina Frąckowiak-Kleszowska Działalność Polskiej Partii Socjalistycznej w okresie międzywojennym w Grudziądzu (1920-1939) 2017 978-83-62052-22-6 160
78 Katarzyna Wełnowska Miłość, koty i inne głupoty 2017 978-83-62052-23-3 55
79 Franciszek Melkowski Kształtowanie się władzy ludowej w Grudziądzu w latach 1945-1947 2017 978-83-62052-24-0 32

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi biuletynami oraz cyklami zamkniętymi.