Koło Miłośników Dziejów Grudziądza Logo KMDG Herb Grudziądza

Skład zarządu KołaPrzewodniczący mgr Tadeusz Rauchfleisz
Zastępca przewodniczącego lek. wet. Zbigniew Zawadzki
Skarbnik inż. Urszula Rodzińska
Sekretarz i opiekun dokumentacji inż. Barbara Tymińska
Organizator wystaw mgr Krystyna Nowak
Artysta plastyk mgr Grzegorz Rygielski
Redaktor wydawnictw mgr Janusz Hinz
Członkowie Edward Wiśniewski
✝ mgr Iwona Żurawska

KontaktWszelkie sprawy prosimy kierować na adres skrzynki elektronicznej kmdg@vp.pl